Sklep
Sklep

FORMICPROTECT ® – lek do zwalczania warrozy


PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY DO ZWALCZANIA WARROZY

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.
Lek wydawany z przepisu lekarza Rp.

Karta charakterystyki:

Pobierz kartę charakterystyki

Skład:

Każdy pasek do zamieszczania w ulu zawiera substancję czynną: kwas mrówkowy: 68,2 g oraz substancje pomocnicze określone w karcie charakterystyki.

Postać farmaceutyczna:

Pasek do zamieszczania w ulu. Brązowy, półelastyczny do miękkiego pasek żelowy pokryty biodegradowalnym papierem laminowanym, który utrzymuje kształt.

Wskazania lecznicze:

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor u pszczół miodnych (Apis mellifera).

Przeciwwskazania:

Nie stosować, jeśli w dniu zastosowania temperatury nie mieszczą się w zakresie 10 – 29,5°C. Nie stosować w leczeniu rodzin pszczelich liczących mniej niż 10 000 pszczół. Mniejsza rodzina może nie być w stanie zapewnić wystarczającego przepływu powietrza do osiągnięcia tolerowanego stężenia kwasu mrówkowego.

Dawkowanie i droga(i) podawania:

ULE STOJAKI (NP. DADANT, LANGSTROTH)

Dawkowanie: 1 saszetka (tj. 2 paski) na ul, przez 7 dni. Należy zachować co najmniej miesiąc przerwy między podaniami.

INSTRUKCJE OGÓLNE

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności podczas leczenia należy stosować siatki dennicowe.

Po przygotowaniu ula należy ostrożnie wyjąć paski z saszetki i oddzielić dwa paski od siebie. NIE ZDEJMOWAĆ OWIJKI Z PAPIERU EKOLOGICZNEGO. Pelni ona funkcję parownika (tj. kontroluje tempo uwalniania substancji czynnej).

Podczas stosowania nie przesuwać ramek gniazdowych. Umieścić produkt na górnych beleczkach ramek dolnego korpusu gniazdowego. Nie należy wkładać dodatkowych beleczek międzyramkowych; elementy wyposażenia muszą ściśle do siebie przylegać, tak jak przed otwarciem ula.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA

W przypadku uli z dwoma korpusami gniazdowymi należy wyłożyć dwa paski, układając je naprzemiennie, tak, aby leżały płasko i na całej szerokości dolnego korpusu, pośrodku strefy wychowu czerwiu, z zachowaniem odległości około 5 cm między paskami oraz 10 cm między granicą gniazda, a zewnętrznymi krawędziami pasków. W przypadku uli z jednym korpusem gniazdowym należy wyłożyć dwa paski na płasko w poprzek ramek, bezpośrednio nad strefą wychowu czerwiu w odstępach wskazanych powyżej.

Przez cały czas trwania leczenia wylot musi być otwarty na całą szerokość, przy wysokości minimum 12,5 mm, z nieograniczonym dostępem do części gniazdowej.

W ulach wylotami zwężonymi na stałe należy zapewnić dodatkowe szczeliny wentylacyjne. Przykłady przedstawiono na ilustracji.

Zużyte paski nie muszą być usunięte natychmiast po zakończeniu leczenia i przed ponownym umieszczeniem nadstawek.

Zużyte paski należy poddać kompostowaniu.

Okres karnecji:

Miód: zero dni.
Nadstawki z miodem należy zdjąć z ula przed zastosowaniem produktu. Miód zgromadzony w nadstawkach w okresie leczenia musi zostać usunięty i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Zużyte paski należy usunąć przed umieszczeniem w ulu nadstawek przeznaczonych na zbiór miodu konsumpcyjnego.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

NOD Apiary Ireland Ltd. 5 George’s Dock, IFSC Dublin 1, D01 X8N7, Irlandia; www.nodglobal.com

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski:

3155

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Hurtownia produktów leczniczych weterynaryjnych VET-ANIMAL sp. z o.o.,
83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 126, nr zezwolenia: 490