Sklep
Sklep

APIGUARD® Multidose lek do zwalczania warrozy – Rp


PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY RP - WYDAWANY Z PRZEPISU LEKARZA

Informacje skierowane do lekarzy weterynarii. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.

Karta charakterystyki

Pobierz kartę charakterystyki

Postać farmaceutyczna

żel do stosowaniu w ulu

Moc

0,25 g / g

Substancja czynna

tymol

Gatunki docelowe

pszczoła miodna

Wskazania lecznicze

Leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor.

Dawkowanie

Stosowanie w ulu: dwa podania żelu po 50 g (co odpowiada 12,5 g tymolu) na rodzinę pszczelą w odstępie 2 tygodni.
Maksymalnie dwa cykle leczenia rocznie.

Dostępne wielkości opakowań

Pojedynczy pojemnik 3000 g, 1 strzykawka i 2 zamknięte opakowania po 30 tac.
Pudełko tekturowe zawierające 2 pojemniki po 3000 g, 2 strzykawki i 4 zamknięte opakowania po 30 tac.

Podmiot odpowiedzialny / kraj wytwórcy

Vita Bee Health Limited / Włochy

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce lub UE / typ procedury

3197 / MRP

Dystrybutor na terenie kraju

VET-ANIMAL sp. z o.o.
Zezwolenie nr 490 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

Źródło informacji

Informacje o leku do pobrania w Rejestrze Produktów Leczniczych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public