Sklep

Dotacje

Promocja oferty VET-ANIMAL sp. z o. o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach międzynarodowych

Cel projektu:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez promowanie firmy VET-ANIMAL sp. z o. o. oraz marek będących w jej posiadaniu, a w konsekwencji, znaczące zwiększenie udziału eksportu w całkowitym obrocie oraz wzrost wolumenu eksportu. 

Wartość projektu: 107 949,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 45 522,98 PLN