Archive for kwiecień, 2023

Lista leków do leczenia warrozy dostępnych w Polsce skierowana do lekarzy weterynarii.

Posted by

Zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi w pasiekach ekologicznych dopuszczone jest stosowanie następujących leków: Formicrpotect, VarroMed, Apiguard, Thymovar, Oxybee, Api Life Var, Api-Bioxal.**

Pobierz i wydrukuj listę

 

Lista leków przeciwko warrozie refundowanych przez ARiMR w 2023 r.

 

Lista pełni funkcję wyłącznie informacyjną*, została sporządzona na podstawie publicznie dostępnych informacji (źródło: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public). Lista nie stanowi Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nie jest zamknięta i może ulec zmianie w przypadku dopuszczenia do obrotu kolejnych leków**. Produkty lecznicze weterynaryjne o nazwie Dany’s BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH, DE) oraz VarroMed (BeeVital GmbH, DE) w opakowaniu 12 saszetek x 15 ml, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z informacją przekazaną przez podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie ww. leków do obrotu, nie będą dostępne w obrocie na terenie Polski w 2023 roku.

Chcesz samodzielnie sprawdzić aktualną listę produktów leczniczych przeznaczonych dla pszczół dostępną w urzędowym wykazie?

→ kliknij na link: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public
→ po prawej stronie w rubryce „Rodzaj produktu” zaznacz weterynaryjne
→ następnie z lewej strony w rubryce „Gatunek” wpisz pszczoła
→ a na koniec wcisnąć „Szukaj”
→ poniżej pojawi się aktualny wykaz leków dla pszczół dopuszczonych do stosowania w Polsce

* Informacja skierowana do lekarzy weterynarii.
** Aktualizacja na dzień: 28 kwietnia 2023 r.