Konsultanci: +48 600 473 375

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
zadzwoń (8:00 - 16:00) lub napisz do nas!

Weterynaryjne aspekty odpowiedzialnego pszczelarstwa w Polsce – konferencja Kielce, dnia 26 marca 2015 r.

5 marca 2015

Zapraszamy na konferencję.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:15 – 9:45 – Rejestracja uczestników.

10:00  – Otwarcie konferencji

Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach

Prof. dr hab. Teodora Król – Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wystąpienia:

Pan Jacek Semaniak – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pani Bożentyna Pałka – Koruba – Wojewoda Świętokrzyski

Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Marek Pirsztuk – Główny Lekarz Weterynarii

Pan Tadeusz Sabat – Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego

 

Sesja I Przewodniczący: Bogdan Konopka – ŚWLW

10:30–11:15 – dr Krystyna Pohorecka (Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy): „Stan zdrowotny pszczół w Polsce – kompetencje, zadania, program monitoringu.”

11:15–12:05 – Tadeusz Sabat (Polski Związek Pszczelarski): „Aktualna sytuacja dotycząca pszczelarstwa.”

12:05–12:25 – prof. dr hab. Waldemar Celary (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach):

„Patogeny i pasożyty dzikich pszczół.”

12:25–12:45 – prof. dr hab. Stanisław Huruk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach):

„Gospodarcze znaczenie pszczół.”

12:45–13:05 – prof. dr hab. Małgorzata Dżugan (Uniwersytet Rzeszowski): „Pszczoła i produkty pszczele w bioindykacji metali  ciężkich w środowisku.”

13:05–13:20 – Przerwa kawowa

 

Sesja II Przewodniczący: Edyta Gawlik – Prezes ŚIL-Wet.

13:20–13:35 – Bogdan Konopka (Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach):

„Choroby zakaźne pszczół podlegające obowiązkowi zwalczania. Warroza – problem zdrowotny i administracyjny. Sprzedaż bezpośrednia.”

13:35–13:55 – Piotr Skorupa – prezes, Elżbieta Kowalczyk (Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „POLANKA”): „Relacje pszczelarz – weterynaria z punktu widzenia środowiska  pszczelarskiego.”

13:55–14:15 – Marcin Raczyński (VET-ANIMAL): „Prezentacja Centrum Zdrowia Pszczół w Polsce.”

14:15–14:45 – Przerwa (catering)

14:45–15:55 – lek. wet. Artur Arszułowicz: „Weterynaryjne aspekty odpowiedzialnego pszczelarstwa.”

15:55–16:40 – dr Marek Chmielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): „Podsumowanie konferencji i wytyczenie działań na przyszłość w celu poprawy sytuacji polskiego pszczelarstwa.”

16:40–17:00  Dyskusja

17:00–  Zakończenie konferencji

Organizator i współorganizatorzy konferencji:

konferencja patronat