Konsultanci: +48 600 473 375

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
zadzwoń (8:00 - 16:00) lub napisz do nas!

MycAgar

Przeznaczenie: podłoże transportowo-wzrostowe dla grzybów

drożdżopodobnych,  pleśni i dermatofitów.

Stosować tylko do diagnostyki in vitro.

    

1. Właściwości: płytka pokryta dwoma podłożami:

    Podłoże nr 1 – Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem (zabarwienie kremowe) do wzrostu wszystkich rodzajów grzybów drożdzopodobnych i pleśniowych

    Podłoże nr 2 – Fungisel z aktidionem i czerwienią fenolową (zabarwienie żółto-pomarańczowe) do wzrostu i wstępnej izolacji dermatofitów.

 

2. Skład w g/l wody destylowanej:

 Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem:      Fungisel Agar:

Hydrolizat z kazeiny………………..5,0 g                           Ekstrakt sojowy………………………………..      10,0 g

Wyciąg mięsny………………………5,0 g                          Glukoza………………………………………….      40,0 g

Glukoza………………………………40,0 g                        Cykloheksamid………………………………….      0,4 g

Agar…………………………………..17,0 g                        Chloramfenikol…………………………………..     0,05 g

Chloramfenikol……………..………..0,05 g                        Agar………………………………………………      15,5 g

Czerwień fenolowa………………….0,05 g

3. pH: 5,6 ± 0,2 w temperaturze 25°C.                              pH: 6,9 ± 0,2 w temperaturze 25°C

 

4. Przygotowanie podłoża:

 SabouraudDextrose Agar z chloramfenikolem: 65 g suchego podłoża dodać do 1 litra wody destylowanej. Podgrzewać często mieszając, doprowadzić do wrzenia i gotować przez 1 min. do całkowitego rozpuszczenia. Wyjaławiać w autoklawie w temp. 121°C przez 15 min.

    Fungisel Agar: dodać 36 g suchego podłoża do 1 litra wody destylowanej. Podgrzewać często mieszając, doprowadzić do wrzenia i gotować przez 1 minutę do całkowitego rozpuszczenia. Sterylizować w autoklawie 15 min. w temperaturze 121°C. Nie przegrzewać.

 

5. Materiał do badań: diagnostyka mykologiczna. Bezpośredni posiew materiału z miejsc chorobowo zmienionych. Materiał kliniczny stanowią: włosy, paznokcie, łuski skóry, wymazy z ucha środkowego, dróg oddechowych, rodnych i przewodu pokarmowego.

 

6. Sposób wykonania:

1. Pobrać materiał do pacjenta.

2. Odkręcić nakrętkę nie wyjmując podłoży z pojemnika.

3. Chwytając za nakrętkę wyjąć podłoże, pobrany materiał nanieść punktowo i rozprowadzić

równomiernie zaczynając od podłoża nr 1.

4. Po dokonaniu posiewu płytkę wsunąć do pojemnika i dokręcić nakrętkę.

5. Materiał pobrany opisać: nazwisko, rodzaj materiału, data, godzina.

 

Dla dermatomykoz hodowlę prowadzić w temp. pokojowej, oceniając wizualnie co 2 – 3 dni. Hodowle ujemne przechowywać i obserwować przez okres 3 – 4 tygodni.

 

7. Odczyt i interpretacja wyników: po stronie podłoża Fungisel  w przypadku obecności dermatofitów obserwować po 48 – 72h zmianę zabarwienia z żółtego na czerwone, powstałą wskutek alkalizacji podłoża. Po stronie agaru Sabouraud dermatofity wzrastają zachowując w pełni wszystkie cechy charakterystyczne dla kolonii poszczególnych gatunków.

 

8. Kontrola jakości:

     Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem:                                                                    

Mikroorganizm                                                    Wzrost                      

Aspergillus nigier ATCC 16404                              (+)

Candida albicans ATCC 10231                              (+)

Microsporum canis ATCC 36299                            (+)

Penicillium roquefortii ATCC 10110                        (+)

Trichophzton mentagrophytes ATCC 9533             (+)

Fungisel Agar:

Mikroorganizm                                                      Wzrost                 

Aspergillus nigier ATCC 16404                              (–) całkowite lub częściowe

Candida albicans ATCC 10231                              (+)

Escherichia coli ATCC 25922                                 (–)

Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533             (+)

 

9. Przechowywanie: w temperaturze 6 – 25°C do upływu terminu ważności.

 

10. Postępowanie ze zużytymi podłożami: hodowle zniszczyć przez zanurzenie w płynie dezynfekcyjnym lub sterylizację w autoklawie.

 

11. Środki ostrożności: ze względu na zawartość półproduktów pochodzenia zwierzęcego należy stosować się do zasad postępowania jak z materiałem potencjalnie zakaźnym. Należy postępować zachowując zasady aseptyki, zgodnie z zaleceniami NCCLS. Uwaga produkt toksyczny! Działa toksycznie po połknięciu i poprzez wdychanie. Produkt może stwarzać ryzyko uszkodzenia płodu.

 

12. Postacie handlowe:    nr kat. 7050 podłoże transportowo – wzrostowe (1 opakowanie zawiera 10 sztuk).

 

13. Termin ważności:       6 miesięcy od daty produkcji.

 

DYSTRYBUTOR W PIONIE WETERYNARYJNYM:

VET-ANIMAL

83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 126

Zamówienia: 58 352 38 49, 608 145 439

info@vet-animal.pl

www.vet-animal.pl

 

PRODUCENT:

Graso Biotech

Oddział Produkcyjny

83-211 Jabłowo ul. Leśna 1 Owidz

www.podloza.pl, www.grasobiotech.pl